Volvo siguran??, ambele având o importan?? major?

Volvo înseamn? “m? rostogolesc” în latin?,
conjugat de la “volvere”, referitor la rulmen?ii cu bile. Marca
comercial? Volvo a fost înregistrat? pentru prima dat? în mai 1911, cu gândul
de a fi folosit? pentru o nou? serie de rulmen?i cu bile SKF. Aceast? idee a
fost pus? în aplicare pentru foarte pu?in  timp, iar SKF a decis s? foloseasc? pur ?i
simplu “SKF” ca marc? comercial? pentru toate produsele companiei
sale.1

Fondat? în
1924 de c?tre Assar Gabrielsson, manager de vânz?ri SKF ?i un inginer educat de
KTH Institutul Regal de Tehnologie, Gustav Larson, cei doi fondatori, au decis s? pun? bazele
contruc?iei primei ma?ini suedeze. Compania
a fost înfiin?at? având la baz? dou? idei: calitate ?i siguran??, ambele având
o importan?? major? în ceea ce prive?te construc?ia ?i asamblarea
automobilelor, lucru care poate fi spus ?i în cazul ma?inilor fabricate de
Volvo ?i ast?zi. Ei î?i doreau s? construiasc? astfel de ma?ini care s?
poat? rezista rigurozit??ii drumurilor aspre ?i a temperaturilor reci ale
??rii.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

AB Volvo ?i-a început activitatea la 10 august 1926.
Dup? un an de preg?tire intensiv? care a implicat producerea a zeci de
prototipuri de ma?ini, firma a fost gata s? înceap? activitatea de fabricare a
automobilelor în cadrul grupului SKF. Grupul Volvo consider? c? ?i-a început
activitatea de fabricare a ma?inilor în 1927, când prima ma?in? Volvo OV4 a ie?it
de pe linia de produc?ie din fabrica din Göteborg,
Suedia.
Doar 280 de ma?ini au fost construite în acel an. Primul camion, marca Volvo
denumit “Seria 1”, a debutat în ianuarie 1928, având un succes
r?sun?tor ?i a atras aten?ia multor clien?i din afara ??rii. În 1930, Volvo
vânduse 639 de automobile, iar exportul de camioane în Europa avea s? înceap? în
curând; ma?inile nu erau cunoscute în afara Suediei pân? dup? al doilea r?zboi
mondial. AB Volvo a fost listat? pentru prima dat? la Bursa de Valori din
Stockholm în 1935, iar SKF a decis apoi s?-?i vând? ac?iunile în cadrul
companiei. În 1942, Volvo a achizi?ionat compania suedez? de ma?ini de precizie
Svenska Flygmotor (ulterior redenumit? Volvo Aero)

Pentaverken, care fabricase motoare pentru Volvo, a
fost cump?rat? în 1935, oferind o alimentare sigur? ?i constant? a motoarelor
?i intrarea pe pia?a motoarelor marine.

Primul autobuz, numit B1, a fost scos pe pia?? în
1934, iar motoarele de avioane au fost ad?ugate la gama tot mai larg? de
produse de la începutul anilor ’40. În 1963, Volvo ?i-a deschis o fabric?
numit? Volvo Halifax Assembly, prima fabric? de asamblare din istoria
companiei, în afara Suediei, în Halifax, Nova Scotia, Canada.

În 1950, Volvo achizi?ioneaz? produc?torul suedez de echipamente
agricole Bolinder-Munktell. Bolinder-Munktell ulterior a fost redenumit ca
Volvo BM în 1973. În 1979, afacerea Volvo BM a fost vândut? c?tre Valmet.
Ulterior, prin restructur?ri ?i alte achizi?ii, restul activit??ilor de
echipamente de construc?ii au devenit Volvo Construction Equipment.

În 1977, Volvo a încercat s? combine opera?iunile cu
grupul rival de automobile suedez Saab-Scania, dar aceasta din urm? a
respins-o. În anii 1970, produc?torul francez Renault ?i Volvo au început o
colaborare de lung? durat?. În 1978, Volvo Car Corporation a fost decuplat? ca
o companie separat? în cadrul grupului Volvo, iar Renault a procurat o
participa?ie minoritar? înainte de a-1 vinde înapoi în anii 1980, dup? o
restructurare.

 În anii 1990,
Renault ?i Volvo ?i-au aprofundat colaborarea ?i ambele companii au cooperat la
procesele de cump?rare, cercetare ?i dezvoltare ?i controlul calit??ii, m?rind
în acela?i timp proprietatea încruci?at?. În 1993, a fost anun?at un acord de
fuziune a celor dou? companii Volvo ?i Renault începând cu anul 1994, dar acest
process de fuziune a întâmpinat probleme foarte mari în ambele ??ri, pe când
aceast? idee de afacere a fost abia aprobat? în Fran?a, în Suedia ea a fost
respins? vehement, iar ac?ionarii Volvo ?i consiliul de companii au votat
împotriva acesteia. Alian?a a fost dizolvat? în mod oficial în februarie 1994,
iar Volvo a vândut miza minoritar? c?tre Renault în 1997.

În 1991, grupul Volvo a participat la o asocia?ie în
comun cu produc?torul de ma?ini japonez Mitsubishi Motors la fosta fabric? DAF
din Born, Olanda. Opera?iunea, avea marca NedCar, ?i a început s? produc? prima
genera?ie a modelului Mitsubishi Carisma al?turi de Volvo S40 / V40 în 1996.  În timpul anilor 1990, Volvo a încheiat un parteneriat
cu produc?torul american General Motors. În 1999, Uniunea European? a blocat o
fuziune cu Scania AB.

O adunare general? extraordinar? a propus vânzarea
“bijuteriei coroanei” Volvo, Volvo Cars, companiei Ford Motor Company
pentru suma de 50 miliarde SEK.2

A fost creat un nou grup, axat pe industria de
automobile comerciale.

Grupul Volvo a achizi?ionat RVI / Mack cu scopul de a
cre?te în sectoarele de camioane atât în SUA, cât ?i în Europa. În urma acestei
în?elegeri, grupul a achizi?ionat dou? m?rci noi, Mack ?i Renault Trucks.
Asia
a fost pân? în prezent cea de-a doua mare pia?? a grupului dup? ce din Europa
?i Japonia au fost cea mai mare pia?? din Asia ca urmare a achizi?ion?rii
Nissan Diesel, cunoscut? acum ca UD Trucks.

În China, Volvo CE a înfiin?at produc?ia în Shanghai.
Autobuzele Volvo ?i Volvo Penta desf??urau deja opera?iuni în ?ar?.

Volvo CE a încheiat, de asemenea, achizi?ionarea
ac?iunilor din Lingong, un mare produc?tor de echipamente de construc?ie din
China, oferindu-i dou? m?rci, Volvo CE ?i SDLG.

În India, grupul a înfiin?at un joint venture, VECV,
VE Vehicles Commercial Ltd, cu compania Eicher Motors, din Pithampur, India.
Eicher a fost al treilea cel mai mare produc?tor de camioane din India.
Autobuzele Volvo se desf??urau deja din 1998 în Bangalore, India.

Ceremonia de inaugurare a fabricii grupului din
Kaluga, Rusia, a avut loc în 2007. Planul a fost de a produce camioane ?i
echipamente de construc?ie la aceast? fabric?.

Grupul a vândut compania Volvo Aero companiei
britanice GKN.

Grupul Volvo cuprinde acum o gam? larg? de m?rci
diferite ?i un interes orientat spre pozi?ionarea acestora pe pia?? ?i
clarificarea rolurilor acestora.

A fost semnat un acord de parteneriat cu produc?torul
chinez Dongfeng, în urma c?ruia grupul va achizi?iona 45% dintr-o nou? filial?
numit? DFCV.

Grupul Volvo a achizi?ionat compania sco?ian? Terex
Equipment, care este specializat? în autocamioane.

Volvo Group introduce o organiza?ie bazat? pe m?rci cu
o responsabilitate comercial? mai clar? pentru diversele m?rci de camioane ale
Grupului

Se creeaz? cinci unit??i separate: Volvo Trucks, UD
Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks ?i Group Trucks Asia & JV, fiecare
având responsabilitate de profit ?i pierdere pentru afacerea lor.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo

2 http://www.volvogroup.com/en-en/about-us/history-and-r-d-milestones/from-hisingen-to-the-world.html