-inleidingIn te gaan, controles uitgevoerd. Binnen 3 maanden

-inleidingIn dit hoofdstuk gaan wijhet hebben over de actie “Ta basta awor”die geïmplementeerd werd doorminister Nelson Navarro en of hij geholpen heeft  met de vermindering vande criminaliteit.Op 17 juli 2014 werden er drastische maatregelen getroffen en acties gehouden om de veiligheid van de Curaçaose bevolking te garanderen. De acties in het kader van het noodplan Ta BastaAwor werd geïntegreerd  in de manier van functioneren van het politiekorpsKPC. De Justitie-minister zei dat na de fatale schietpartij bij vliegveld Hatowaarbij twee doden zijn gevallen,besloot hij om het actieplan te implementerenen hij was ook tevreden met de resultaten hiervan. ”Natuurlijk kunnen wij nietzeggen dat de resultaten 100 procent goed zijn, maar ik ben tevreden”.’Ta Basta Awor ‘. Het is nu voldoende geweest. Dat is de naam van het actieplan die de regering heeft gebruikt in 2014 om de toenemende criminaliteit op het eiland aan te pakken. Dat bracht meer politie op straat, in de praktijk heeft dat betekent dat de autoriteiten al hun middelen en mankracht zouden gebruiken die zij ter beschikking hadden in de strijd tegen criminaliteit.Verschillende agentschappen, waaronder de Koninklijke Marechaussee, Marine, Coast Guard, Customs, the Attorney General, het Openbaar Ministerie, het Volunteer Corps Curaçao (VKC), maar ook het ministerie van Justitie en vertegenwoordigers van beveiligingsbedrijven  heeft samengewerkt om aan een ??einde te komen met die misdaad op het eiland.De politie heeft in het kader van ‘Ta Basta Awor’, het noodplan van de overheid om geweldscriminaliteit tegen te gaan, controles uitgevoerd. Binnen 3 maanden waren er al twaalf aanhoudingen verricht en zeven vuurwapens in beslag genomen. In totaal hebben er 690 preventieve controles plaatsgevonden.Er zijn 181 voertuigen gecontroleerd, waarvan er zes in beslag zijn genomen. Naast de zeven vuurwapens zijn er 32 voorwerpen, waaronder scharen en kapmessen, drugs en valse bankbiljetten gevonden. De aanhoudingen vonden plaats wegens illegaal vuurwapenbezit, verzet bij aanhouding en drugsbezit. Er was een tweede fase in de actie ‘ta basta awor’ :’Klik en ontwapen Curaçao’.Iedereen die illegaal vuurwapen hebben bezeten konden het inleveren en 100 gulden krijgen. Mensen konden ook gratis bellen met 0800 TA BASTA om meer informatie te krijgen en informatie doorgeven over de locatie van vuurwapens. Als de informatie juist bleek en het vuurwapen in beslag kon worden genomen, ontving de melder een beloning. Hoe hoog de beloner was hing af van de zwaarte van het vuurwapen. Het Openbaar Ministerie stelde dat de anonimiteit van de melder verzekerd was.IngeleverdHet actieplan ‘Lever In En Ontwapen Curaçao’ heeft daarnaast 24 vuurwapens opgeleverd. CriminaliteitscijfersUit de criminaliteitscijfers tot en met de maand van Juli 2014,  blijkt dat sinds de implementatie van Ta Basta Awor het aantal roofovervallen is gedaald. De minister heeft een bijlage hiervan naar de Staten gestuurd, waaruit blijkt dat het totale aantal overvallen in het jaar 2014, 625 was, wat meer is vergeleken met de voorgaande jaren, namelijk 546 in 2013, 503 in 2012 en 492 in 2011. Maar, met de acties van Ta Basta Awor is het gelukt om het aantal  aanzienlijk te verlagen. Uit een bijlage die de Amigoe heeft ingezien blijkt dat er in maart 2014, 74 overvallen waren. In april waren dat er 61 60 in mei, 75 in juni, 77 in juli, 47 in augustus, 57 in september, 45 in oktober en november staan voorlopig 34 overvallen geregistreerd.Ook het aantal autodiefstallen zijn gedaald.Volgens hem heeft dit te maken met het feit dat het aantal roofovervallen is gedaald, aangezien de daders meestal gebruik maken van een gestolen auto.