Gevolgen worden geconfronteerd met het feit dat

Gevolgen voor klasgenoten 

Niet alleen de pester en het kind dat gepest ervaren problemen, de hele
klas kan er last van hebben. Ze vinden school minder leuk en worden
geconfronteerd met het feit dat ze het zien gebeuren maar niet ingrijpen (Stassen
Berger, 2007).  

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 

 

 

Omstanders

Rol van de ouders

Voor ouders is het natuurlijk nooit leuk om erachter te komen dat zijn of
haar kind gepest wordt. Veel ouders voelen zich machteloos en hebben het gevoel
dat ze er weinig aan kunnen doen omdat ze er nooit bij zijn wanneer hun kind
gepest wordt.  

Om ouders te betrekken bij de
aanpak van pesten op school is het van belang dat er een sociaal klimaat op
school is en de betrokkenheid van ouders daarbij door gedrongen zijn tot de
visie en cultuur van de school. Iedereen is zich hier ook bewust van op school.
En de ouders moeten zich gewaardeerd en welkom voelen. Ook kinderen zouden bij
het contact tussen leerkracht en ouder betrokken moeten worden betrokken ouder (Niejenhuis, Huitsing, Veenstra, Anthonijsz, & Abrahamse, 2017).

 

Rol van de leerkracht

Leerkrachten spelen een centrale rol in het aanpakken van pesten. Omdat
pesten bijna altijd stiekem gebeurt, is het echter moeilijk voor leerkrachten
om het pesten in hun klas ook daadwerkelijk te herkennen (Latuputty, 2014). In
het gesprek met Ees Fockert, leerkracht in het speciaal onderwijs, kwam een
duidelijk beeld naar voren over hoe het voor haar en haar collega’s is om met
pesten om te gaan. De rode draad binnen de school is het anti-pest programma dat
gebruikt wordt. Vanuit het anti-pest programma volgen zij de regels op die bij
het programma horen. De uitwerking daarvan is volgens Fockert het belangrijkst.
Ook gaf ze aan dat het cruciaal is dat alle docenten één lijn trekken en dit
ook uitstralen naar de leerlingen. Pesten blijft moeilijk te signaleren maar
het is voor een leerkracht van belang om hier alert op te zijn en te blijven. Daarnaast
is het ook van belang om een veilig klimaat in de klas te creëren voor de
leerlingen zodat het anti-pestprogramma zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden.

 

Anti-pestprogramma’s

Interventies om pesten te
voorkomen of terug te dringen kunnen gericht zijn op de school, de klas of op
individuele leerlingen. Bij een combinatie van interventies op deze drie
niveaus is er sprake van een schoolbrede aanpak. Deze aanpak is vooralsnog het best
onderbouwd en het meest geaccepteerd. Er zijn wereldwijd veel
antipestprogramma’s ontwikkeld. Onderzoek op het gebied van pesten heeft zich
tot nu toe echter meer gericht op het fenomeen zelf met vragen als: ‘Wat is
pesten; hoe ontstaat het; wie pest; wie wordt gepest en hoe vaak komt het
voor?’ Naar de effectiviteit van interventies is minder onderzoek gedaan (Smith,
Cousins & Stewart, 2005)