Diwata: na isang manok at marami pang

Diwata: Anak bakit ka umiiyak?Asul: Ako po  kasi  ay  nawawala  at  hindi  ko na  po alam  ang  daan  pabalik  sa amin.Diwata: kung ganoon  paanong  nakarating  ka  dito  sa  kagubatan?Asul: Ako  po  ay  may  sinusundang  paru-pau at  habang  ako  ay  nawiwili  sa  pagsunod  sa  isang  paru-paru  hindi  ko po  napansin  na nandito na  ako ngayon sa  gitna  ng  kagubatan. Nang  ako  po  ay  malingat  ng tingin  ay  hindi  ko  na  alam  kung  nasaan  ang  paru-paru  na kanina  ko  pa sinusundan.Diwata: kahabag  habag  naman  kung  iiwan  kita  dito. Ano  pala  ang  iyong  pangalan?Asul:  Ako po  si  Asul.Diwata: Asul… Kay  gandang  pangalan. Bagay  na  bagay  sayo  pagka’t  ikaw  ay  kulay  asul.  Asul  ikaw  ba ay  kumain  na?Asul:  Hindi  pa  poDiwata:  kung  ganoon  ay  sumunod  ka   sa  akin  ay  nagluto  at  ipapakilala  kita  sa  mga  aking  kasama  dito  sa  kagubatan.Asul: Sige  po. Masayang  tumungo  si Asul  sa  bahay ng  diwata  at  doon  nakilala  nya  ang  mga mababait  na  mga  hayop  na inaalagaan   ng  Diwata  sa  kagubatan. Naroon si  Moo  na  isang  baka,  si  meeh  na  isang  kambing,  si  bokbok  na  isang   manok  at  marami  pang  iba.  Masayang  nakikipag  kaibigan  si  Asul  sa  kanyang  mga  bagong  kakilala.  Pagkatapos  nilang  kumain  ay  lumabas  sila  sa  tahanan  ng  diwata  at  naglaro  laro  sa  bakuran. Natigil   sa  paglalaro  si  Asul  pagka’t   siya  ay  pinapatawag  ng  diwata  dahil  gusto  ng  diwata  na samahan  siya  ni  Asul  sa  paglilibot  sa  kagubatan.  Kaya  siya  at  ng  Diwata  ay  naglilibot  na nga   sa  loob  ng kagubatan.  Habang   sila  ay  naglalakad  na  pukaw  ang  paningin  ng  diwata  sa   isang  bulaklak  na  nakapaligid  sa isa  sa  mga  pinakamatandang  puno  sa  kagubatan. Si  Asul  ay  nabighani  sa  kagandahan  ng  mga  bulaklak  kaya  siya  ay  naglalakad  habang  nakatingin   sa  mga  bulaklak  nang  biglang…Pula: Aray!!! Singhal  ni  Pula  kay  Asul.Asul:Patawad  po.  Hindi  ko  sinasadya  na   matapakan  ka.Pula:  Bakit  kasi  hindi ka  tumitingin  sa iyong  nilalakaran?! Pagalit   na   pahayag  ni  Pula  kay  Asul.Asul:  patawad  po  talaga…  hindi  na  po  mauulitPula:  Aba  marapat  lang!