Brukerveiledning feil med batteriet. Det kan være

Brukerveiledning brannalarm

 

Brannapparat Noby 65

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hva skjer når alarmen går?

Når alarmen går vil alarmene som er koblet til sløyfen Sirene/Brann ringe helt til apparatet blir nullstilt. For at man skal nullstille apparatet må man sette apparatas nøkkel i på (2) stilling og vri tilbake til Av (0) stilling. Apparatet er helt nullstilt da kun den grønne lampen lyser hele tiden, om den grønne lampen blinker og den gule lampen (feil) lyser indikerer det at det er en feil med batteriet. Det kan være at batteriet ikke er skikkelig koblet til eller at batteriet ikke er ladet opp.

Hvordan teste etter feil?

For å teste etter feil på anlegget trenger man og vri nøkkelen til På (2) stilling og vente i 5 sekunder før man vrir nøkkelen tilbake til Av (0) stilling. Det man vill håpe på er at bare det grønne lampen lyser. Om det er flere lamper som lyser/ blinker indikerer det feil på anlegget. Det lampen som lyser indikerer hvor feilen er. Om f.eks. brann lampen blinker, kan det indikere at resistansen som skal være på den sløyfen er feil. Om det skal være en resistans på 10k? kan de bli en feil om det bare er 5,8k?. En feil kan også bryte ut på anlegget om sikringene er gåen. Om resistansen er sjekket og er rett men det blir fortsatt indikert feil kan man nullstille anlegget ved å vri nøkkelen i på (2) stilling og tilbake i av (0) stilling innen 2 sekunder blir det nullstilt. Om det fortsatt er indikert feil er det sannsynligvis en sikring som er gåen.

Hvordan koble en sløyfe rett?

Når man skal koble opp en sløyfe er det en vei for at den skal bli koblet rett. Det er to viktige ting når man skal koble, det ene er at den minus skal kobles på minus i f.eks. Sirene/Brann, mens pluss skal på pluss. Det andre viktige man skal gjøre er at i enden av sløyfen skal det være en endemotstand med rett type resistans, skal det være 10k? er det viktig at det er 10k? og ikke en annen størrelse.

 

Oversikt over anlegg