A. mengurangkan bebanan kewangan kerajaan ii. Mampu meningkatkan

A.             
Latarbelakang

Dasar penswastaan
diperkenalkan oleh PM Dr. Mahathir (Dr. M) pada 1983 selepas pelancaran Dasar
Persyarikatan Malaysia yang melibatkan lebih peranan pihak swasta dalam
membangunkan Negara. Menurut Norsiah Yusof (1993 – 2003) Penswastaan bermakna
pemindahan perkhidmatan pelaburan atau kepentingan kerajaan sama ada yang sedia
ada atau yang baru untuk dikendalikan oleh sector swasta. Dasar ini
melambangkan pendekatan baru dalam dasar pembangunan Negara.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Malaysia antara negara awal
yang melaksanakan dasar ini sejak diperkenalkan di dunia oleh USA dan Britain
yang dilihat telah memberi faedah besar kepada kerajaan termasulah dari segi
pendapatan dan keutuhan politik,

 

B.             
Tumpuan

Mengikut Garis Panduan
Penswastaan, Penswastaan boleh dilaksanakan melalui beberapa kaedah seperti
berikut:

•           Jualan

•           Pajakan

•           Kontrak Pengurusan

•           Bina

•           Bina-Kendali-Serah (BOT)

•           Bina-Kendali-Milik

•           Bina-Kendali

•           Bina-Pajak-Serah

•           Pembangunan Tanah/ Pertukaran Tanah

 

C.             
Objektif

(i)             
Mengurangkan
Bebanan Kewangan Kerajaan

Kerajaan telah
memperuntukkan jutan ringgit bagi membangunakn Negara dalam sector kesihatan,
pertahana, api dan air, insfrastruktur dan kemudahan awam yang lain. Perbelanjaan
ini terus meningkat dari masa ke semasa. Pada waktu yang sama perbelanjaan
untuk penyelengaraan juga tinggi melebihi satu pertiga dari keseluruhan
perbelanjaan mengurus Negara. Penswastaan akan membantu mengurangkan beban
kewangan kerajaan ini.

 

(ii)           
Meninggikan
Kecekapan Dan Penghasilan Kerja

Banyak
agensi kerajaan yang terlibat dengan perusahaan awam dan industry telah
menghasilkan pendapatan yang kurang memberangsangkan walaupun ianya adalah
perniagaan monopoli seperti letrik. Adalah dijangkakan dengan penswastaan
agensi ini akan membuat keuntungan dan kerajaan akan mendapat manafaat secara
dengan mengutip cukai.

 

(iii)         
Menggalakkan
Pertumbuhan Ekonomi Dan Kekesanan Negara

Banyak
harta khazanah Negara yang belum diterokai sepenuhnya. Berbeza dengan agensi
awam yang agak lembab pengurusan juga dengan karenah birokrasi, kecekapan syarikat
swasta mampu meneroka peluang baru serta pekerjaan baru kepada rakyat.

 

(iv)         
Pembahagian
Sumber Serta Kecekapan

Kerajaan
akan berperanan sebagai pemudahcara dan pengurangan kerterlibatan kerajaan
dalam memacu ekonomi membolehkan pasaran bergerak bebas, sementara subsidi
kerajaan akan dikurangkan secara berperingkat.

 

(v)           
Mempercepatkan
Pencapaian Matlamat Dasar Ekonomi Baru

Kerajaan dapat mengujudkan lebih banyak syarikat serta
pengurus bumiputera selaras dengan Dasar Eknomi Baru. malahan menurut Dr. M cadangan
penswastaan ini dibuat setelah badan-badan kepentingan bumiputera telah cukup bersedia
dan mampu seperti Permodalan Nasional Berhad (PNB), dan kepentingan rakyat
tidak akan terjejas malahan akan menguntungkan orang Melayu.

 

D.             
Matlamat

i.               
Dasar
ini akan mampu mengurangkan bebanan kewangan kerajaan

ii.             
Mampu
meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan.

iii.           
Ia
diyakini dapat mempercepatkan pembangunan ekonomi Negara melalui pelaburan
modal oleh pihak swasta.

 

E.             
Justifikasi Dasar

Kerajaan
tidak seharusnya terlalu terlibat dalam pembangunan ekonomi Negara dan perlu
menghadkan perbelanjaan tunai awam bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan.
Dasar ini memberi peluang keuntungan bersama antara kerajaan dengan swasta,
Pihak swasta mengutamakan keuntungan bisnes dan kerajaan menjurus menjaga
kebajikan rakyat.

 

F.              
Strategi pelaksanaan

i.                
Ekonomi
negar mengalami perkembangan yang sangat positif, antara aspek penting untuk
strategi pembangunan ialah dengan meningkatkan daya pengeluaran, menambahkan
pelbagai asas industry, memodenkan sector kewangan serta perkhidmatan dan
lain-lain.

ii.              
Pada
peringkat permulaan kerajaan menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia
(Hicom) dan Hicom pula menubuhkan

a.     
Kilang
simen iaitu Kedah Cement Sdn. Bhd.

b.    
Kilang
besi berongga dan keluli (Perwaja) di Terengganu

c.     
Kilang
pembuatan kereta nasional (Proton) di Shah Alam

iii.            
Seterusnya
kerajaan menyumbangkan pemilikan harta dan saham perindustrian di antara kaum
Bumpputra dan bukan Bumiputera dengan menubuhkan Permodalan Nasional Berhad.

 

G.            
Perubahan struktur

Kerajan
secara aktif telah memacu pembangunan ekonomi Negara dengan melaksanakan dasar
yang boleh mengubah struktur ekonomi secara beransur-ansur. Bermula dengan sector
pertanian dan komoditi kepada ekonomi industry moden, berintensifkan kemahiran
dan teknologi canggih yang berupaya menghasilkan pelbagai produk dengan
rekabentuk yang menarik memenuhi citarasa terkini.

 

Pertumbuhan
aktiviti dalam industry pembuatan yang berkembang yang pesat akan memerlukan
tenaga kerja berpendidikan dan berkemahiran. Perubahan struktur ekonomi ini boleh
menggalakkan kewujudan pembahagian pekerjaan mengikut gendaer.

 

H.             
Perubahan sikap

Persainagan
dapat meningkatkan kecekapan, perkongsian pintar antara kerajaan dengan swasta,
syarikat Multinasional akan bertindak sebagai penaung kepada syarikat yang
lebih kecil. Peluang pekerjaan juga semakin bertambah, dinamik dan mudah alih.
Pekerja agensi asal kerajaan  yang tidak
bersetuju dengan Dasar Penswastaan ini boleh memohon kekal dengan kerajaan
tetapi dipindahkan ke tempat yang baru. Mereka juga boleh memilih untuk
berhenti dan mendapat pampasan yang tinggi. Wang pampasan boleh digunakan untuk
menjalankan perniagaan , menjadi usahawan baru.

 

Peraturan
dalam perkidmatan kerajaan (Perinteh Am) pekerja yang culas tidak dapat
diberhentikan dengan mudah tetapi dengan dasar penswastaan ini secara
automatiknya pekerja akan berubah sikap menjadi rajin kerana mendapat gaji yang
lebih tinggi ataupun bimbang dibuang kerja.

 

K.        Latihan
dan Kursus

Dasar
Penswastaan memberikan peluang latihan dan kursus kepada pekerja, jika selama
berkhidmat dibawah agensi kerajaan peluang berkursus adalah amat terhad.
Latihan dan kursus adalah bagi memastikan organisasi dapat mencapai pulangan
yang memuaskan dengan pelaburan yang dibuat oleh syarikat, oeh itu tujuan
latihan dan kursus adalah bagi mencapai sebarang perubahan dalam pengetahuan,
kemahiran, pengalaman, tingkahlaku atau perangai yang akan melonjakkan
keupayaan seseorang pekerja.

 

Menurut
Poon (1994), latihan perlu diadakan apabila wujud suatu jurang kelainan antara
kebolehan seseorang individu dengan keperluan kerjanya, iaitu prestasinya
berbeza daripada prestasi yang dikehendaki oleh majikan.

 

Tujauan latihan dan kursus
adalah:

i.                
Bagi
meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan pekerja dalam bidang berkaiatan

ii.              
Sebagai
persediaan menyesuaikan pekerja dengan system baru, prosedur serta cara kerja
akibat perubahan teknologi

iii.            
Membantu
pekerja lama dan baru bagi menyesuaikan diri dengan suasana pekerjaan baru.

iv.            
Terdapat
pekerja baru.

 

L.        Pencapaian

Sejak Dasar Penswastaan
dilancarkan  terdapat lebih 500 buah
agensi/jabatan terlibat sebagaimana berikut:

 

•Pembahagian Projek Penswastaan Mengikut Sektor 1983 – 2003 (% dari Jumlah)

• Tarikh Kemaskini : Isnin, Januari 14, 2008JUMAAT, 2009 JUN 19

 

Walaupun objektif penswastaan
bukanlah untuk mendapatkan hasil, program-program ini telah memberi sumbangan
pendapatan yang banyak kepada Kerajaan daripada penjualan aset dan ekuiti.
Bagaimanapun pada peringkat
awal penswastaan ini, majoriti rakyat Malaysia menyokong penuh dasar ini Tetapi
selepas beberapa tahun, syarikat ini cenderung meningkatkan harga kerana
pelabur mahukan keuntungan yang tinggi dan akhirnya mangsany adalah rakyat.

 

M.       Kelebihan

i.                
Membuka lebih banyak peluang pekerjaan

ii.              
Mutu perkhidmatan yang diberi menjadi lebih cekap dan
efisen

iii.            
Peluang untuk pemilikan saham syarikat yang
diswastakan

iv.            
Pekerja mempunyai peluang lebih baik dalam kerjayanya

v.              
Kadas cas bayaran perkhidmatan menjadi lebih murah

vi.            
Melengkapkan usaha kerajaan untuk memoden dan
memperkecilkan saiz perkhidmatan awam dan menjimatkan belanja mengurus oleh
kerajaan.

 

N.        Kelemahan

i.                
Akan mengujudkan eksplotasi oleh syarikat dengan
rakyat (pengguna)

ii.              
Syarikat terlalu mengejar keuntungan dan rakyat yang
dipaksakan untuk menanggung kos tambahan

iii.            
Kedudukan sector awam yang ada seakan  tergugat dengan kecekapan perkhidmatan
syarikat.

 

 

 

P.         Contoh Agensi Yang
Terlibat Dalam Dasar Penswastaan

 

1.              
LEMBAGA LETRIK NEGARA (LLN)

LLN adalah pembekal tenaga
yang telah mendapat pujian Bank Dunia kerana keupayaan mentadbir dengan baik,
sihat dari segi kewangan dengan dasar yang mementukan harga yang sesuai dan
autonomi yang mencukupi. Pada 1 September 1990, LLN dikorporatkan menjadi
Tenaga Nasional Berhad (TNB) dengan dimilik penuh oleh Kementerian Kewangan.

 

Selepas 20 tahun diswastakan
TNB gagal mencapai tujuan utamanya. Iaitu

i.                
Mengurangkan
beban kerajaan dari segi kewangan dan pentadbiran

ii.              
Membaiki
kecekapan dan produktiviti

iii.            
Membantu
dalam pertumbuhan ekonomi

 

Lanjutan tregedi “blackout
48” jam diseluruh Semenanjung, kerajaan telah mengeluarkan lesen menjana kuasa
letrik kepada syarikat-syarikat swasta (independent power producers atau IPP) yang
diberi kontrak untuk menjana kuasa dan menjual kepada TNB untuk diagihkan
kepada pengguna.

 

Lima syarikat IPP utama yang
memperolehi lessen tersebut ialah :

i.                
YTL Power
Generation Sdn. Bhd. milik Tan Sri Dato’ Seri Dr. Yeoh Tiong Lay

ii.              
Segari Energy
Ventures Sdn. Bhd milik Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhary

iii.            
Powertek Bhd milik
Tan Sri T. Ananda Krishnan

iv.            
Genting Sanyen
Power Sdn. Bhd. milik Tan Sri Lim Goh Tong

v.              
Port Dickson Power
Bhd milik Tan Sri T. Ananda Krishnan (kini dibeli oleh 1MDB)

 

Pemilihan
IPP ini dilaksanakan oleh EPU secara terus bukan dengan tender terbuka dan
tiada kuota khas untuk bumiputera yang tentu tersasar dari DEB. Malahan yang
lebih sadis lagi ialah harga yang dijual oleh IPP ini kepada TNB lebih mahal
dari kuasa yang dijana oleh TNB sendiri. Kos janaan kuasa oleh TNB ilah 8 sen
seunit (kWh) dan boleh dijual kepada pengguna sebanyak 17 sen seunit. Mankala
IPP menjual kepda TNB sebanyak 23 senn dan TNB terpaksa menjual semula kepada
pengguna sebanyak 30 sen seunit.

 

Slogan penswastaan
akan mengujudkan perkhidmatan  yang lebih
baik dan murah tiada sama sekali malah penswastaan TNB mengakibatkan rakyat terpaksa
menanggung kos yang tinggi, kos tenaga yang tinggi menyebabkan kenaikan harga
barangan yang seterusnya akan menjadi rantaian kehidupan yang menyusahkan
rakyat.

IPP
menerima subsidi gas paling banyak dari Petronas, tetapi ia membekalkan tenaga
kepada TNB dengan harga yang tinggi yang bermakna IPP mengaut untung yang besar
dari subsidi gas Petronas.

 

 

Kesan penswastaan LLN (TNB)

i.                
Meningkatkan
beban hutang kerajaan melalui subsidi gas kepada IPP

ii.              
Menghakis
prestasi kewangan TNB kerana terpaksa membayar billion ringgit kepada IPP.

iii.            
Kenaikan
tariff tenaga dan membebankan rakyat (pengguna)

 

2.              
PERCETAKAN DAWAMA.

Syarikat
ini merupakan anak syarikat Dewan Bhasa dan Pustaka yang ditubuhkan mengambilalih
urusan penerbitan, percetakan dan pemasaran bahan-bahan terbitan DBP.
Kementerian Pelajaran juga memberikan kontrak percetakan dan pemasaran buku
teks kepada Dawama. DBP melalui Dawama telah aktif membantu banyak  syarikat percetakan Melayu mendapat
projek/kerja. Hasilnya banyak usahawan percetakan Melayu lahir dan Berjaya. Nilai kerja
mencetak buku teks dan buku umum semasa oleh DBP adalah berjumlah RM30 juta
setahun. Di bawah konsep payung yang diamalkan, pengagihan kerja mencetak ini
DBP memberi peluang kepada pencetak Melayu untuk mencetak buku teks sebanyak
RM15 juta iaitu 50 peratus daripada kerja-kerja DBP.

 

Ketika
kegawatan ekonomi 2002, DBP telah menswastakan sepenuhnya Dawama kepada sebuah
syarikat persendirian dengan terma yang tidak memihak kepada DBP. Sepanjang
jalinan  hubungan DBP dengan pencetak
Melayu  selama lebih 20 tahun, tiada timbul
apa-apa masalah. Penswastaan ini memberi kesan kepada para pencetak Melayu
kerana Dawama akan mengambil alih keseluruhan tugas-tugas bahagian yang
terlibat dengan penswastaan ini.

 

DBP juga
terkesan dengan keputusan penswastaan tersebut kerana Dawama terlalu mengejar
keuntungan. Misalnya untuk kerja percetakan buku teks Kementerian Pelajaran
Dawama mendapat untung dengan nisbah 80:20 dan untuk kerja milik DBP untung
dengan nisbah 70:30. Pembahagian ini jelas memberi laba yang besar kepada
Dawama.

 

Disebabkan
keuntungan mencetak buku teks Kementerian lebih besar berbanding dengan mencetak
bahan DBP, Dawama telah melewaat-lewatkan proses percetakan bahan milik DBP.
Bahan bacaan (majallah) DBP lewat “date line” dan gagal berada dipasaran pada
masa yang telah ditetapkan.

 

Akibat
kelemahan pengurusan, Dawama mengalami maslah kewangan dan tidak mampu
meneruskan aktiviti perniagaan, akhirnya bagi meneruskan kelangsungan bisnis
DBP, DBP bertindak mencetak sendiri bahan-bahan terbitannya serta Kementerian
Pelajaran tetapi gagal kerana para pembekal tidak mahu membekalkan bahan
mentah. Dawama meninggalkan jumlah hutang yang banyak kepada para pembekal.

 

Kesan kegagalan penswastaan
Dawama

i.                   
Tercalarnya
imej DBP sebagai agensi penerbitan kerajaan

ii.                 
Jumlah
kerugian yang ditanggung oleh pencetak-pencetak Melayu sebanyak RM150 juta

iii.               
Syarikat
Dawaman menamatkan perniagaannya

iv.                
Pekerja
Dawama kehilangan pekerjaan, bagaimanapu pekerja menarik nafas lega apabila
campurtangan kerajaan Dawama diambil alih oleh Syarikat Utusan Melayu, penerbit
surat khabar arus perdana. Tetapi Utusan Melayu juga mengalami masalah apabila
selalu kalah dalam kes saman di mahkamah malahan sering menanguhkan pembayaran
gaji pekerjanya.

 

3.              
SYARIKAT AIR JOHOR (SAJ)

Pada
peringkat permulaan urusan perkhidmatan berkaitan perbekalan air (di Johor)
diuruskan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) melihat kapasiti penggunaan air semakin
meningkat maka pada tahun 1989 kerajaan menaikkan taraf JKR (Air) kepada
Jabatan Bekalan Air (JBA) dan seterusnya seiringan dengan Dasar Penswastaan
pada tahun 1994 JBA dikoporatkankan menjadi Syarikat Air Johor Holding (SAJH). Seterusnya
pada 1997 SAJ diswastakan sepenuhnya dengan Syarikat Lambang Optima Sdn Bhd (LOSB)
menguasai saham sebanyak 80%, Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) yang mewakili
kerajaan Johor menguasai sebanyak 15% sementara baki 5% lagi diperuntukan
kepada kakitangan SAJ. SAJH diberikan konsesi selama 30 tahun.

 

Penswastaan
ini diharapkan SAJ dapat membantu kerajaan negeri Johor mengatasi masalah
bekalan air bersih kepada rakyat kerana kos penyelengaraan bekalan air adalah
tinggi.

 

Kesan Positif

Peringkat permulaan SAJH telah berjaya mengurangkan Kadar Air Tidak Berhasil (KATB) ataupun Non Revenue
Water sebanyak 20%

 

Tahun

1999

2007

Kadar Air Tidak Berhasil

49%

29%

 

Kesan Negatif

Bagaimanpun akibat penswastaan telah menyebabkan pengguna
terpaksa menanggung peningkat kos

i.                
Kenaikan Tarfi Air

Selepas penswastaan tarif air telah meningkat

Tahun

Penggunaan air
(padu meter)

Harga RM

Sebelum diswasta

1 – 15m3

0.30

16 – 30 m3

0.70

Selepas diswasta
                       2001

1 – 15m3

0.30

16 – 30 m3

0.95

2003

1 – 15m3

0.38

16 – 30 m3

1.18

2015

0 – 20
m3

0.80

20 – 35
m3

2.00

2017

0 – 20m3

0.80

21 –
35m3

3.00

 

Adalah dijangkakan peningkatan tersebut akan
berterusan sehingga mencapai tempoh semakan ke 7 (tahun 2026)

ii.              
Kualiti Bekalan Air Masih Tidak Memuaskan

Air
yang dibekalkan kerapn tercemar dan akibat pencemaran ini bekalan air kepada
pengguna terpaksa dicatu. Masalah ini menyusahkan pengguna (rakyat) kerana air
adalah keperluan utama dalam kehidupan

iii.             
Kerajaan (rakyat) terpaksa Menanggung Hutang SAJ

Sewaktu
diswastakan hutang Kerajaan Negeri kepada seperti berikut

Tahun

Tunggakan Bayaran Balik RM

2000

116.7 juta

2006

553.44juta

 

iv.             
Kerajaan Pusat Mengambilalih SAJ

Bagi
mengetasi kemelut penswastaan air ini, Kerajaan Pusat telah meletakkan SAJ Kementerian
Kewangan yang melibatkan pengambilan keseluruhan asset dan liability SAJ
sebanyak RM 7.204 billion.

 

v.              
Kerajaan Johor Kerugian

Akibat
pengambilanalih SAJ oleh Kerajaan Pusat Kerajaan Johor telah kehilangan hak
keatas asset seperti empangan dan loji rawatan air

 

Q.        KESIMPULAN

Kerajaan
mempunyai tanggung jawap moral dalam memberikan perkhidmatan asas untuk rakyat,
Hari ini dalam banyak situasi sector koporat lebih berkuasa dan lebih mampu
dari kerajaan dalam perekonomian tetapi kerajaan perlu sedar bahawa rakyat
(pengguna) mempunyai hak untuk bersuara akibat kegagalan dasar penswastaan ini kera
mereka yang akan menghadapinya.

 

Penswastaan
akan memberi manafaat sekiranya ia dirancang dengan baik dan teliti.
Perancangan perlu mengambilkira semua factor persekitaran, membuat kajian
terperinci tentang risiko atau kesan negative yang akan timbul pada masa yang
sama mahu mendengar pendapat semua pihak berkepentingan (rakyat) bukan
diputuskan oleh seorang atau dua orang dalam bilik berhawa dingin.